Jumat, 08 April 2011

Kasih Tuhan

Tuhan lebih lemah-lembut daripada seorang ibu.

(St. Teresia Lisieux)